NxtGen Houses

NxtGen Hybrid – Designed for Disassembly

Het NxtGen Houses bouwsysteem Hybrid is een doorontwikkeling van onze eerder ontwikkelde demontabele en modulaire NxtGen bouwsystemen, modular Industrial Buildings (2016) en modular Kitchens en Restaurants (2018). Hybrid combineert de pluspunten en voordelen van huidige verschillende bouwsystemen met nieuwe technische materialen tot een nieuw industrieel bouwsysteem voor de toekomst.

NxtGen woningen worden ontworpen met de intentie van behoud van waarde met een doelstelling dat alle onderdelen en bouwcomponenten kunnen worden hergebruikt bij een volgend project of lifecycle. Dit betekent zo veel mogelijk standaardisatie in onderdelen en voornamelijk schroef en bout verbindingen, nagenoeg geen vaste verbindingen zoals lassen, lijmen of beton, waardoor de woning demontabel blijft. De technische en economische levensduur van de gebruikte hoogwaardige basiscomponenten is nagenoeg gelijk. De duur van projecten is afhankelijk van de gewenste vraagstelling en kan meer dan 50 jaar bedragen.

Het resultaat is flexibelere gebouwen die gemakkelijk geplaatst, gerepareerd, opgeknapt of opnieuw ingedeeld en gedemonteerd kunnen worden. Gebouwen met producten en materialen die hun waarde behouden en opnieuw kunnen worden ingezet na gebruik aan het einde van een project.

 

NxtGen-Floorplan-New-Basic

NxtGen woningen zijn geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik, flexibel aanpasbaar en verplaatsbaar naar andere locaties. Onze prefab geproduceerde bouwcomponenten bestaan uitsluitend uit duurzame componenten met een lange levensduur en worden onderling aan elkaar gekoppeld (plug-and-play), waardoor ze volledig demontabel zijn. Slopen wordt demonteren en opnieuw gebruiken.

In de afgelopen jaren komen er door de toenemende schaarste van grondstoffen en de wil bewuster om te gaan met onze planeet nieuwe inzichten, zoals o.a. bezit versus gebruik, die onze keuzes (gaan) beïnvloeden. Deze inzichten werken ook door in de bouw. Zo wordt naast de traditionele bouw met bakstenen, kalkzandsteen en beton meer en meer ook andere bouwmethoden toegepast. Naast Houtskeletbouw (HSB), staalbouw, staalframebouw worden ook bouwmethoden met constructief isolerende panelen (SIP’s – Structural Insulated Panels) toegepast. Mede onder invloed van elkaar snel opvolgende nieuwe toepassingen door wijzigingen in eigenschappen van technische (bouw)materialen, gekoppeld aan demotica kan gesteld worden dat er sprake is van onafwendbare veranderingen, een transitie misschien zelfs een revolutie.

NxtGen-houses-happy-loft-impression

Hybrid is volledig leverancier onafhankelijk en de benodigde materialen zijn vrij in de handel te verkrijgen, wat resulteert in korte levertijden. Bij de keuze van materialen wordt naast hoge kwaliteit ten behoeve van een lange levensduur en weinig onderhoud rekening gehouden met duurzaamheid. Bij gelijke omstandigheden/performance heeft bio-based materiaal de voorkeur. Zelf ontwikkelde en vervaardigde bouwcomponenten en sub assemblies zorgen ervoor dat de regie van het bouwproces in eigen hand gehouden kan worden. Omvang en gewicht (transportkosten en hanteerbaarheid), maatvastheid (minder faalkosten) en cost of ownership (onderhoudskosten en vervangbaarheid installaties) worden met elkaar vergeleken met als doelstelling efficiënt bouwen en korte bouwtijden. Bouwmaterialen en apparatuur kunnen eenvoudig binnen het systeem worden vervangen door technisch of op andere wijze verbeterde materialen.

NxtGen Smart Modular Building is voortgekomen uit een verhuur organisatie van tijdelijke ruimtes en heeft basiskennis van alle disciplines welke bij het bouwen van een huis noodzakelijk zijn. Aan het maken van de keuzes die tot ons Hybrid bouwsysteem geleid hebben is veel research voorafgegaan en zijn diverse bouwexperts betrokken geweest. Centraal staat het wooncomfort van de uiteindelijke gebruiker (doelgroep), verlaging van gebruikerslasten en cost of ownership.

NxtGen-houses-Happy-Loft-fragment

Productgroepen:

NxtGen Houses – New Basic

NxtGen Houses – Happy Loft

NxtGen Houses – Leisure & Recreation